Showing 1–12 of 20 results

โซล่าเซลล์

แผงโซล่าเซลล์คุณภาพสูงทำจากวัสดุเกรดเอและผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย มีความคงทนและยาวนานในการใช้งาน แม้ในสภาวะที่มีแสงแดดน้อย โครงสร้างของแผงโซล่าเซลล์นี้มาพร้อมคุณสมบัติในการจ่ายพลังงานได้อย่างต่อเนื่อง

กรอบแผงทำจากอลูมิเนียมอะโนไดซ์ที่มีความแข็งแรงและทนทานทุกสภาพอากาศ แผงโซล่าเซลล์ใช้กระจกเทมเปอร์ซึ่งมีความแข็งแรงและทนทาน และมีความโปร่งแสงเป็นพิเศษเพื่อให้แสงผ่านถึงชั้นเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเคลือบด้วยสารกันการสะท้อนเพิ่มเติม