โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED 100W RICHLED ณ ลานจอดรถ

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED 100W RICHLED ณ ลานจอดรถ

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED 100W RICHLED ณ ลานจอดรถ แห่งหนึ่งในจังหวัด ชลบุรี เพื่อให้แสงสว่างรอบๆ บริเวณที่จอดรถ อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ติดตั้งได้อย่างสะดวก