โซล่าเซลล์ แผงโซล่าร์เซลล์ (PV Solar Panel or Photovoltaic Panel)

โซล่าเซลล์ แผงโซล่าร์เซลล์ (PV Solar Panel or Photovoltaic Panel)


โซล่าเซลล์ แผงโซล่าร์เซลล์ ถ้าเราลองมองย้อนไปจากอดีตถึงปัจจุบัน เทคโนโลยีในการผลิตแผงโซล่าร์เซลล์นั้นได้ถูกพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าต่อพื้นที่ของแผงโซล่าร์เซลล์ที่สูงขึ้นมาก และวัสดุคุณภาพเยี่ยมที่นำมาผลิต และประกอบเป็นแผงโซล่าร์เซลล์ และแผงโซล่าร์เซลล์นั้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในระบบ โซล่ารูฟท็อป

เนื่องจากเป็นแหล่งต้นกำลังของระบบ ซึ่งเป็นกำลังหลักที่มีหน้าที่ผลิตแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(DC – Direct Current) ซึ่งผลิตและจ่ายกำลังงานไฟฟ้าเพื่อป้อนเข้าสู่ระบบการผลิตไฟฟ้าได้มาเป็น DC. High Volt แล้วนำแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(DC.) และกำลังงานที่ได้มาไปแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ(AC – Alternating Current)ที่มีคุณภาพเดียวกันกับไฟฟ้าที่เราได้จากกริด(Grid) หรือไฟฟ้าจากภาครัฐนั่นเอง ทั้งแรงดันไฟฟ้า(AC.Voltage) และความถี่ของกระแสไฟฟ้า Hz./(hertz)

นึกถึงแผงโซล่าเซลล์ คุณภาพดี จากแบรนด์ดัง นึกถึง Richest Supply