โซล่าเซลล์

SOLAR CELL (โซล่าเซลล์)

โซล่าเซลล์ คือ เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านการวิจัยและพัฒนาต่อยอดมาถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2564/ค.ศ.2021) เป็นเวลากว่าร้อยปี เริ่มต้นตั้งแต่การสังเกตพบการแสดงออกถึงปฏิกิริยาของ Selenium Cell เมื่อสัมผัสกับแสงอาทิตย์แล้วเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมา และจากจุดนั้น ก็ผ่านการพัฒนาวัสดุและคุณภาพเรื่อยมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และเหนือสิ่งอื่นใด คือ เราต้องขอกล่าวคำขอบคุณนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และนักพัฒนาทุกท่านที่ได้สรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่า และคุณประโยชน์อย่างมหาศาลต่อมนุษย์

                เทคโนโลยีของโซล่าเซลล์ในยุคปัจจุบัน ซิลิกอน(Silicon) ถูกเลือกใช้ให้เป็นวัสดุในการนำมาเป็นแผงโซล่าเซลล์ โดยวัตถุดิบซิลิกอนนั้นสามารถถลุง(สกัด)ออกมาได้จากหินและทรายที่มีอยู่บนพื้นโลกอย่างมากมายมหาศาล จากนั้นก็คัดแยกนำเอาเฉพาะซิลิกอนบริสุทธิ์ที่ได้นั้นมาทำให้เป็นผลึกชั้นบางๆ นำมาวางซ้อนทับกันโดยมีฉนวนกั้นไว้คล้ายกันกับเวเฟอร์(Wafer) แล้วทำการกระตุ้นผลึกซิลิกอนแต่ละชั้นนั้นให้มีค่าการเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ต่างกันโดยด้านหนึ่งถูกกระตุ้นด้วยสารกึ่งตัวนำพี(P) เพื่อให้ผลึกซิลิกอนชั้นนั้นมีค่าทางไฟฟ้าเป็นบวก(+) และอีกด้านหนึ่งถูกกระตุ้นด้วยสารกึ่งตัวนำเอ็น(N) เพื่อทำให้มีค่าทางไฟฟ้าเป็นลบ(-) ทำให้เมื่อผลึกซิลิกอนที่ถูกทำให้ต่างขั้วกันทางไฟฟ้าแล้วนั้น เกิดการสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมาทันทีเมื่อสัมผัสกับแสงของดวงอาทิตย์ โดยกระแสไฟฟ้าดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นก็เกิดจากการพยายามลัดข้ามกันของกระแสไฟฟ้าต่างขั้วดังกล่าว เราจึงได้ไฟฟ้ากระแสตรง(Direct current) ที่มีความต่างศักย์เป็นบวก(+) และลบ(-) ที่มาพร้อมกำลังงานให้เรานำมาใช้งานต่อไป

พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์

นั้นอยู่บนโลกของเรามาตั้งแต่แรกเริ่ม เราแค่นำมันมาใช้ประโยชย์ให้กับโลกของเราโดยการนำพลังงาน โซล่าเซลล์ มาใช้แทนพลังงานไฟฟ้าที่จะหมดลงในอนาคต โซล่าเซลล์ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ คือ แสงสว่าง และความร้อนที่ถูกสร้างขึ้นโดยดวงอาทิตย์

โดยพลังงานที่ได้เป็นจำนวนมหาศาล และยังไม่มีวันหมดไป นอกจากนี้ พลังงานแสงอาทิตย์ยังถือเป็นพลังงานสะอาด และเป็นพลังงานทางเลือกสำหรับมนุษย์ หรือ แผงโซล่าเซลล์ ซึ่งนำมาใช้แทนที่พลังงานจากฟอสซิลต่อไป พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด และยั่งยืน โดยปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีหลากหลายแบบในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นความร้อน และไฟฟ้า หนึ่งในนั้นคือเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ โซล่าเซลล์ (Solar Cell) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากวัสดุที่เป็นสารกึ่งตัวนำ เช่น ผลึกซิลิคอน แกลเลียมอาร์เซไนด์และแคดเมียมเทลลูไรด์ ที่จะแปลงแสงแดดเป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรง

จัดจำหน่าย ขายแผงโซล่าเซลล์ รับติดตั้งโซล่ารูฟท็อป ติดตั้งโซล่ารูฟ