อินเวอร์เตอร์ BG20KTR 20kW INVT SolarRich

ㆍ เทคโนโลยีหลักมาจากประเทศเยอรมนี
ㆍ รองรับตัวเชื่อมอุปกรณ์ RS485, GPRS, WIFI
ㆍ ความจุกำลังไฟฟ้าถึง 20800W
ㆍ ประสิทธิภาพสูงสุดสามารถเข้าถึงได้ถึง 98.40%
ㆍ ค่าสัมประสิทธิ์ THDi <3% (at rated power)
ㆍ Nominal output voltage (V) / frequency (Hz) 230/400V;220/380V , 3L+N+PE/3L+PE, 50/60

Compare