อินเวอร์เตอร์ MG1K5TL 3kW INVT SolarRich

ㆍ เทคโนโลยีหลักมาจากประเทศเยอรมนี
ㆍ รองรับตัวเชื่อมอุปกรณ์ RS485, GPRS, WIFI
ㆍ ความจุกำลังไฟฟ้าถึง 3300W
ㆍ ประสิทธิภาพสูงสุดสามารถเข้าถึงได้ถึง 97.30%
ㆍ ค่าสัมประสิทธิ์ THDi <3% (at rated power) 230, L+N+PE, 50/60

Compare