อินเวอร์เตอร์ MG5KTL 5kW INVT SolarRich

ㆍ เทคโนโลยีหลักมาจากประเทศเยอรมนี
ㆍ รองรับตัวเชื่อมอุปกรณ์ RS485, GPRS, WIFI
ㆍ ความจุกำลังไฟฟ้าถึง 6000W
ㆍ ประสิทธิภาพสูงสุดสามารถเข้าถึงได้ถึง 97.40%
ㆍ ค่าสัมประสิทธิ์ THDi <3% (at rated power) 230, L+N+PE, 50/60

Compare