Tag Archives: ต้องการติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป ต้องขออนุญาต หน่วยงานไหนบ้าง

ต้องการติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป ต้องขออนุญาต หน่วยงานไหนบ้าง

ต้องการติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป ต้องขออนุญาต หน่วยงานไหนบ้าง หลายๆท่านยังไม่มีความรู้เรื่องการติดตั้งโซล่ารูฟท็อป หรือโซล่าเซลล์ ว่าต้องทำอย่างไรดำเนินการยากไหม เลยเกิดความลังเลที่จะติดตั้งโซล่ารูฟท็อป สำหรับโซล่าเซลล์ที่ต้องขออนุญาตติดตั้งนั้น จะเป็นแบบออนกริด (On grid) ที่กระบวนการทำงานต้องใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าร่วมด้วย ซึ่งการขออนุญาตนั้น มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด[...]