Tag: ทีมงานโซล่าร์มืออาชีพ

  • โซล่ารูฟท็อป เหมาะสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทใด?

    โซล่ารูฟท็อป เหมาะสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทใด?

    โซล่ารูฟท็อป เหมาะสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทใด? ลักษณะการใช้ไฟฟ้า (Load profiles) ของผู้ใช้ไฟฟ้ามีความแตกต่างกัน ผู้ใช้งานที่มีการใช้ไฟฟ้ามากในช่วงเวลาที่มีการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์ มากที่สุด หรือ ช่วงเวลากลางวัน จะได้ประโยชน์เต็มที่จากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซล่ารูฟของตนเอง ที่ได้ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งจะได้ราคาค่าไฟฟ้าคงที่ในส่วนที่ PV ผลิตได้ และสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 (กิจการขนาดกลาง) ขึ้นไป ที่ต้องเสียค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (demand charge) นั้น ระบบโซล่ารูฟจะช่วยลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (peak) ของผู้ใช้ไฟฟ้า ทำให้สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ ประโยชน์ของการติดตั้งโซล่ารูฟ ประโยชน์โดยตรงต่อเจ้าของอาคาร • ในกรณีที่ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้ในอาคารของตนเองจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงจากที่เคยให้ให้กับการไฟฟ้า • สามารถผลิตขายให้กับเอกชนเป็นการสร้างรายได้พิเศษให้แก่เจ้าของอาคาร • แผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาช่วยบังแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบหลังคา ช่วยลดความร้อนหลังคา ลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้า ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ • เป็นการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งไม่มีต้นทุนของเชื้อเพลิง และเป็นพลังงานสะอาด ไม่มีมลภาวะในขณะกำลังผลิตไฟฟ้าช่วยลดภาวะโลกร้อน • ช่วยลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ในเวลากลางวัน • ชะลอการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฟอสซิล โรงไฟฟ้าน้ำ และนิวเคลียร์ ซึ่งจะช่วยลดความขัดแย้งในสังคม • สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศชาติ…

  • ระบบโซล่ารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัย

    ระบบโซล่ารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัย

    ระบบโซล่ารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัย หากค่าไฟฟ้าเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายหลักรายเดือนของคุณ แล้วคุณอาจกำลังมองหาวิธีลดค่าไฟฟ้าเพื่อประหยัดเงินเดือน หรือค่าใช่จ่ายหลักๆของคุณในระยะยาว ซึ่งหนึ่งในตัวเลือกที่จะช่วยให้คุณประหยัดไฟได้มีช่องทางไหน้บาง จะเปิดแอร์ให้น้อยลง เพื่อให้ค่าไฟฟ้าไม่มากเกินไป ยอมนอนเปิดพัดลมก็น่าจะช่วยให้ประหยัดขึ้น แต่คุณจะมัวมานั่งประหยัดแบบผิดๆแบบนี้ไปทำไม เราสามารถอยู่อย่างสบาย ไม่ต้องทนร้อนกับการปิดแอร์เพื่อลดค่าไฟ ด้วย แผงโซล่าเซลล์ นั้นถือว่าคุณมาถูกทางแล้ว โดยเราจะใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโฟโตอิเล็กทริก กล่าวคือวัสดุบางชนิดสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เมื่อสัมผัสกับแสงแดด แต่เซลล์แสงอาทิตย์เพียงเซลล์เดียวสามารถให้ไฟฟ้าในปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ดังนั้นจึงรวมเซลล์เข้าด้วยกันเป็นชุดขนาดใหญ่ที่เรียกว่าแผง แผงหลายแผ่นที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันจะเรียกว่าอาร์เรย์ ถ้าคุณอ่านมาถึงจุดนี้แล้ว แต่คุณยังสงสัยว่าระบบสุริยะทำงานอย่างไร เราจะอธิบายหลักการทำงานให้คุณเข้าใจได้โดยง่าย เริ่มจากแสงอาทิตย์ส่องไปถึงชั้นเซลล์โซล่า ทำให้เกิดปฏิกริยาส่งผลให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากบนลงล่าง ถ้าอิเล็กตรอนจำนวนมากเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เท่ากัน ก็จะก่อให้เกิดไฟฟ้าขึ้น แต่ไฟฟ้าที่ได้รับจาก แผงโซล่าเซลล์ นั้นเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ในขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนต้องการไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) จึงเป็นหน้าที่ของ อินเวอร์เตอร์ ที่จะแปลง DC เป็น AC เพื่อในไปใช้งานต่อไป มาถึงจุดนี้แล้วคุณคงมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ แผงโซล่าเซลล์บ้างแล้ว แต่คุณอาจสงสัยว่าจะต้องเลือกติดตั้งระบบ โซล่าเซลล์ จากบริษัทใด ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าใด คืนทุนนานไหม ต้องใช้ระบบโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่แค่ไหนจึงจะพอต่อการใช้งานภายในบ้าน เรา SolarRich ขอเป็นผู้รับหน้าที่ตอบคำถามทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ยาวนาน มาพร้อมกับโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบที่แม่นยำ คุณจะไม่มีข้อข้องใจใดๆ เกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์อีกต่อไปเพียงแค่คุณติดต่อมาหาเราในตอนนี้ Solar…