Tag Archives: พลังงานทดแทน

ศักยภาพพลังงานทดแทนของภาคใต้ในประเทศไทย

ศักยภาพพลังงานทดแทนของภาคใต้ในประเทศไทย พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย จึงถือเป็นอีกหนึ่งทำเลศักยภาพที่สำคัญของการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะพลังงานทดแทน ด้วยวัตถุดิบที่พร้อม แข็งแกร่งด้วยความพร้อมของการลงทุน มีศูนย์การเรียนรู้ทางพลังงานที่ครบครัน โดยมีจุดแข็งสำคัญ 3 ข้อ ดังนี้ 1.ได้เปรียบเรื่องแหล่งพลังงานที่นำมาผลิตไฟฟ้า แหล่งวัตถุดิบผลิตพลังงานที่นำไปผลิตกระแสไฟฟ้าในภาคใต้ มีศักยภาพมาก ตัวอย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช[...]