Tag Archives: รถยนต์ไฟฟ้า EV

ก่อนซื้อรถยนต์ EV ควรรู้ไว้ เสียเงินเท่าไหร่ ต่อการชาร์จ

ก่อนซื้อรถยนต์ EV ควรรู้ไว้ เสียเงินเท่าไหร่ ต่อการชาร์จ ปัจจุบัน กระแสการใช้ รถยนต์ไฟฟ้า หรือ รถยนต์ไฟฟ้า EV หลาย ๆ คน ยังมองว่าคงอีกนานกว่าเทคโนโลยีนี้จะเป็นที่นิยมในประเทศไทย[...]

น้ำมันแพง หันมาใช้ รถยนต์ EV คุ้มไหม

น้ำมันแพง หันมาใช้ รถยนต์ EV คุ้มไหม ยุคที่น้ำมันแพงทะลุ 40 บาทต่อ 1 ลิตรแบบนี้ หลายๆคนคงกำลังมองหาทางเลือกของรถบนต์ที่ไม่ใช้น้ำมันอย่างรถ EV เพราะเป็นรถที่ไม่ใช้น้ำมัน แต่จะประหยัดตังค์ได้เท่าไหร่? ความคุ้มค่าและเทคนิคการชาร์จให้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มได้จริงหรือไม่[...]

สิ่งที่ตามมา เมื่อคนนิยมใช้ รถยนต์ไฟฟ้า EV มากขึ้น

สิ่งที่ตามมา เมื่อคนนิยมใช้ รถยนต์ไฟฟ้า EV มากขึ้น โลกทุกวันนี้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมมีผลกระทบเสมอ ในการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าก็เช่นกัน เพราะจะก่อให้เกิดความต้องการด้านพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อนำมาใช้สำหรับการอัดประจุแก่ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งหากมีการนำยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาใช้งานอย่างแพร่หลาย จะทำให้เกิดการอัดประจุของยานยนต์ไฟฟ้าในจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ ดังนี้ –[...]