Tag Archives: แผงโซล่าเซลล์ ชนิด “โพลี คริสตัลไลน์”

ประเภท และ ชนิดของแผงโซล่าเซลล์ มีอะไรบ้าง

ประเภท และ ชนิดของแผงโซล่าเซลล์ มีอะไรบ้าง 1.แผงโซล่าเซลล์ ชนิด อะมอร์ฟัส (Amorphous Silicon) หรือแผงทินฟิล์ม (Thin film) แผงโซล่าเซลล์ ที่เคยได้รับความนิยมสูงในยุคราวๆ 30[...]