Tag Archives: แผงโซล่า

คำนวณค่าไฟ ติดโซล่ารูฟท็อป ควบใช้รถ EV คุ้มไหม และ ต้องลงทุนเท่าไหร่

คำนวณค่าไฟ ติดโซล่ารูฟท็อป ควบใช้รถ EV คุ้มไหม และ ต้องลงทุนเท่าไหร่ คำนวณค่าไฟ ติด โซล่ารูฟท็อป ควบใช้รถ EV คุ้มไหม และ ต้องลงทุนเท่าไหร่[...]

ที่สุดแห่งนวัตกรรม ปลูกผักใต้โซล่าเซลล์

ที่สุดแห่งนวัตกรรม ปลูกผักใต้โซล่าเซลล์ ที่สุดแห่งนวัตกรรม การนำมาประยุกต์ใช้จนเกิดผลสำเร็จ ณ ประเทศเคนยา ซึ่งทางประเทศไทย สามารถเรียนรู้และนำมาใช้ได้ เพราะประเทศไทยเป็นเมืองร้อน สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน โซล่าเซลล์ ได้อย่างมหาศาล ซึ่งในทุกวันนี้ แผงโซล่าเซลล์ มีราคาที่ถูกกว่าในยุคก่อนๆมาก[...]