Tag: MEA

  • มาแล้ว โครงการโซลาร์ภาคประชาชน รับซื้อไฟฟ้าคืน จาก โซล่ารูฟท็อป

    มาแล้ว โครงการโซลาร์ภาคประชาชน รับซื้อไฟฟ้าคืน จาก โซล่ารูฟท็อป

    มาแล้ว โครงการโซลาร์ภาคประชาชน รับซื้อไฟฟ้าคืน จาก โซล่ารูฟท็อป สำหรับหลาย ๆครอบครัวที่สนใจใช้งาน โซล่ารูฟท็อป โอกาศมาถึงแล้ว หลัง MEA พร้อมเปิด “โครงการโซลาร์ภาคประชาชน สำหรับบ้านอยู่อาศัย ปี 2565 ” การไฟฟ้า “รับซื้อไฟฟ้าคืน” จาก Solar rooftop 2.20 บาท/หน่วย เป็นระยะเวลาสัญญา 10 ปี ตามนโยบาย กพช. โดยเปิดรับสมัครเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้ง Solar Rooftop ในเขตจำหน่ายของ MEA กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ https://myenergy.mea.or.th ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (โซล่ารูฟท็อป) ซึ่งหากต้องการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้านั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องขออนุญาตเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานของ MEA โดยจะต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ชำนาญการเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า รวมถึงป้องกันเหตุอันตรายกับเจ้าหน้าที่ MEA ที่ปฏิบัติงาน อีกทั้งไม่ให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและคุณภาพโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปัจจุบันผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเชื่อมต่อกับ MEA ได้…